اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

مبانی نظری توانمند سازی

فرمت فایل دانلودی: .doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 337 کیلوبایت

فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)، بررسی مبانی نظری و تعاریف و اهمیت ضرورت پرداختن به توانمند سازی و مدل ها و نظریه های مطرح شده در رابطه با این موضوع، بخشی از ابتدای متن: دنیای امروز دنیای سازمان هاست و چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات مشتریان، …

دسته بندی: دانشگاهی » مدیریت

  • مبانی نظری توانمند سازی کارکنان
  • دانلود مبانی نظری پایان نامه
  • مبانی نظری پایان نامه
  • پیشینه تحقیق توانمند سازی
  • پایان نامه توانمند سازی
  • دانلود پایان نامه
  • توانمند سازی کارکنان
  • تئوریهای توانمند سازی
  • نظریه های توانمند سازی
  • مبانی نظری پایان نامه تو

بخشی از ابتدای متن:

دنیای امروز دنیای سازمان هاست و چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت انعطاف پذیری و … سازمان ها را به جستجوی راه هایی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محور رویکردها و فعالیت های سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می کنند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند. در این میان توانمندسازی به عنوان عامل نجات بخش و ابزاری شناخته شده ظهور کرده است و به یکی از داغ ترین مباحث روز مبدل گشته که می تواند موفقیت سازمان را تضمین کند.

محسنی (1385) به نقل از هال(1996) بیان می دارد که تغییرات محیط کار، سازمان ها را مجبور کرده که بقای خود در دنیای متلاطم امروز در سیستم مدیریت خود بازنگری کنند و “تواناسازی کارکنان موضوع اصلی مربوط به عملکرد های رهبری و مدیریت شده و برای سازمانها این امکان را فراهم ساخته که رقابتی تر شوند. به زعم اسکات و ژافه (1375، 13-12) توانمندسازی کلمه دهان پرکنی است که مشکل گشای تمام مسائل محیط کار تلقی می شود. توانمندسازی روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می کند. امروزه برای پاسخ به تغییراتی که در محیط رخ می دهد سازمان ها به کارکنانی توانمندتر از گذشته نیاز دارند. توانمندسازی راهبردی مهم برای توسعه سازمانهای مختلف برای تطابق با تغییرات خارجی و یکی از مسائل اصلی سازمانهاست. در دوران حاضر توانمندسازی به سان ابزاری شناخته شده است که مدیران با آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را که دارای ویژگی هایی چون تنوع شبکه های نفوذ، رشد، اتکا به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی و به کارگیری فن آوری اطلاعات می باشند را به طور کارآمد اداره کند (Koberage et al, 1999).

فهرست مطالب:

2-2- توانمند سازی کارکنان

2-2-1- اهمیت و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی

2-2-2- مفهوم توانمندسازی

2-2-3- ویژگی های کارکنان توانمند

2-2-4- رویکردها و مدل های توانمندسازی

2-2-4-1- رویکرد ارتباطی

2-2-4-2- رویکرد انگیزشی

2-2-4-3- رویکرد شناختی

2-2-4-3-1- مدل توماس و ولتهوس

2-2-4-3-2-مدل اسپریتزر

2-2-5- عوامل شناختی توانمندی (توانمندسازی)

2-2-5-1- شایستگی

2-2-5-2- داشتن حق انتخاب

2-2-5-3- موثر بودن

2-2-5-4- معنی دار بودن

2-2-6- عوامل موثر بر توانمندسازی

2-2-6-1 عوامل موثر بر توانمندسازی از دیدگاه صاحبنظران

2-2-6-2- جمع بندی از عوامل موثر بر توانمندسازی

2-2-7- انتقادات مطرح، جمع بندی و مفهوم سازی توانمندسازی کارکنان

منابع فارسی و لاتین

کتاب شناسی و کتاب نامه