اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

مدیریت دانش ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 479 کیلوبایت

مدیریت دانش ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • مدیریت دانش ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا

مدیریت دانش ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا

این تحقیق با هدف بررسی علمی «مدیریت دانش؛ ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا» انجام گرفته است. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا مدیریت دانش به عنوان ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان مؤثر است؟ سؤال های تحقیق عبارت اند از: 1- آیا مدیریت دانش به عنوان ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان و عملیات اجرایی پلیس مؤثر است؟ 2- آیا مدیریت دانش به عنوان ابزاری سودمند درجهت تربیت کارکنان و ارتقای آموزش آنان مؤثر است؟ 3- آیا مدیریت دانش به عنوان ابزاری سودمند درنظام مدیریت پلیس کشور مؤثر است؟ راهبرد دانش با شفاف سازی اهداف و انتظارات، نتایج مدیریت دانش را قابل حصول، اندازه گیری و میزان بهبود در سازمان را قابل سنجش خواهد کرد. راهبرد دانش به عنوان عنصری پویا و زنده حکم لایه محافظی را دارد که مسیر هدایت پروژه و توانمندسازی کارکنان را روشن می کند، مدیریت اجرایی و مأموریتی ناجا در ابعاد مختلف دارای اهمیت بوده و نقش مهمی را در توانمندی کارکنان ایفا می کند. در این تحقیق ابتدا مدیریت دانش مورد بحث، سپس توانمندسازی کارکنان و ارتباط آن با مدیریت دانش بررسی می شود. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای با بررسی و تحلیل متون و مدﯾرﯾت دانش و چرخههای مختلف مدﯾرﯾت دانش و شیوههای اجرای آن در سازمان انجام می شود تا با بررسی چرخه های مختلف و به طور اختصاصی با پیمایش امکانات ناجا برای پیاده سازی مدیریت دانش معرفی شود.