اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

شیپ فایل زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان می باشد.

دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

  • نقشه زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
  • شیپ فایل زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
  • شیپ فایل زمین شناسی سیستان و بلوچستان
  • نقشه سازندهای زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
  • شیپ فایل سازندهای استان سیستان و بلوچستان

دانلود شیپ فایل زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان،

شامل شامل سازندهای زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.