اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تحقیق روش های استقراض مالی

دانلود تحقیق با موضوع روش های استقراض مالی، در قالب pdf. روش های استقراض مالی، انواع روش ها، پروژه فاینانس، تأمین مالی زیرساخت ها، بخش عمومی، خصایص زیرساخت ها، چه باید کرد ؟، توضیح PPP، مبانی، قرارداد خدمات، قرارداد مدیریت، قرارداد اجاره، مشارکت، قراردادهای س. ب. و و امتیاز، وظایف بخش عمومی، مکانیزم و …

دسته بندی: مدیریت » مدیریت تأمین مالی

  • روش های استقراض مالی
  • انواع روش های تأمین مالی
  • تأمین مالی زیرساخت ها
  • گزارش روش های استقراض مالی
  • تحقیق روش های استقراض مالی
  • مقاله تأمین مالی
  • تحقیق تامین مالی
  • مقاله انواع روش های تأمین مالی
  • تحقیق روش های استقراض مالی

دانلود تحقیق با موضوع روش های استقراض مالی،

در قالب pdf و در 74 صفحه، شامل:

انواع روش ها

پروژه فاینانس

تأمین مالی زیرساخت ها

بخش عمومی

خصایص زیرساخت ها

چه باید کرد ؟

توضیح PPP

مبانی

قرارداد خدمات

قرارداد مدیریت

قرارداد اجاره

مشارکت

قراردادهای س. ب. و و امتیاز

وظایف بخش عمومی

مکانیزم

قرارداد اعطای امتیاز

قراردادهای س. ب. م و واگذاری

ملاحظات قراردادی

ریسک در قراردادهای PPP

انتخاب مدل PPP

انتخاب مدل بهینه

انتخاب اهداف

محدودیت ها و چالش ها

تسهیم ریسک

رتبه بندی اولیت ها

خلاصه

تجربیات جهانی

بخش هایی که با مدل های PPP در دنیا به اتمام رسیده اند

سازمان ایرانی مرتبط

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

کتاب ها