اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تحقیق مدیریت منابع انسانی و بهره وری

دانلود تحقیق با موضوع مدیریت منابع انسانی و بهره وری، در قالب word و در 124 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل 1: اطمینان سازمانی در کسب و کار، فصل 2: الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب و کار، فصل 3: اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی، فصل

دسته بندی: مدیریت » مدیریت منابع انسانی

  • مدیریت منابع انسانی
  • چالش های مدیریت منابع انسانی
  • طراحی سیستم های مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت منابع انسانی و بهره وری
  • مدیریت منابع انسانی و بهره وری در سازمان
  • نقش مدیریت منابع انسانی در بهره وری
  • نقش مدیریت منابع انسانی در بهره وری سازمان

دانلود تحقیق با موضوع مدیریت منابع انسانی و بهره وری،

در قالب word و در 124 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل 1: اطمینان سازمانی در کسب و کار

فصل 2: الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب و کار

فصل 3: اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی

فصل 4: نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان

فصل 5: مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فن آوری اطلاعات

فصل 6: تهیه و طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی

فصل7: تاثیر فن آوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی

فصل 8: مدیریت منابع انسانی در سازمان های یادگیرنده

فصل9: انواع پرداخت های تشویقی

فصل 10: استرس، دلایل و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان

فصل 11: نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان

فصل 12: مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی

فصل 13: چالش های فراروی مدیریت منابع انسانی

فصل 14: سرمایه اجتماعی و جنسیت در محیط کار

فصل 15: نقش مهارت های انسانی در کسب مزیت رقابتی

فصل 16: هنر رفتار با افراد دشوار

فصل 17: مدیریت پاداش

فصل18: منابع انسانی در آغاز هزاره سوم

فصل 19: نقش فن آوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی

فصل 20: بررسی ویژگی های مدیران و مهم ترین راهکارهای اجرایی در ایجاد انگیزه

فصل 21: ویژگی های مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان از دیدگاه حضرت علی (ع)

فصل 22: عوامل مؤثر بر کارآیی کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان از دیدگاه حضرت علی (ع)

فصل 23: امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان