اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل مؤلفه های پرسشنامه، تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه، مقیاس پرسشنامه، اطلاعات کاربر، سؤالات پرسشنامه، مدل سلامت سازمانی، نمره گذاری پرسشنامه

دسته بندی: عمومی » پرسش نامه

  • پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن
  • پرسشنامه سلامت سازمانی
  • پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن
  • پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران
  • دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی
  • دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران
  • پرسش نامه سلامت سازمانی

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن،

در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مؤلفه های پرسشنامه

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

مقیاس پرسش نامه

اطلاعات کاربر

سؤالات پرسشنامه

مدل سلامت سازمانی

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل بر اساس مؤلفه های پرسشنامه

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه

منابع

توضیحات:

پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران (1996) که این پرسشنامه هفت بعد سلامت سازمانی یعنی 1. یگانگی نهادی 2. نفوذ مدیر 3. ملاحظه گری 4. ساخت دهی 5. پشتیبانی منابع 6. روحیه 7. تاکید علمی را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه دارای 44 گویه می باشد.