اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پاورپوینت تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

دانلود پاورپوینت در مورد تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل بیان مسأله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه ها، فرضیه اصلی، فرضیه های فرعی، سؤالات تحقیق، اهداف، هدف اصلی، اهداف فرعی …

دسته بندی: مدیریت » مدیریت منابع انسانی

  • تحقیق حقوق کارکنان
  • مقاله حقوق کارکنان
  • تحقیق حقوق و دستمزد
  • تحقیق درباره حقوق و دستمزد
  • تعهد کارکنان
  • تعهد کارکنان در سازمان
  • تعهد کارکنان به سازمان
  • تعهد سازمانی کارکنان
  • تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان
  • تاثیر میزان حقوق بر تعهد کارکنان

دانلود پاورپوینت در مورد تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان،

در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بیان مسأله

ضرورت انجام تحقیق

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

سؤالات تحقیق

اهداف

هدف اصلی

اهداف فرعی

اهداف کاربردی

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

جامعه آماری و روش نمونه گیری

مدل نظری تحقیق

تعاریف متغیرها

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

تهعد سازمانی

تهعد مستمر

تهعد عاطفی

تعهد هنجاری

ویژگی فنی ابزار تحقیق (پایایی و روایی)

مدل نظری تحقیق

یافته های توصیفی پژوهش

جنسیت

وضعیت تأهل

سابقه خدمت

سطح تحصبلات

وضعیت استخدامی

وضعیت سنی

یافته های استنباطی پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه فرعی اول

فرضیه فرعی دوم

فرضیه فرعی سوم

سؤالات تحقیق (یافته های جانبی)

آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با گروه سنی متفاوت، تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با وضعیت استخدامی متفاوت تفاوت معناداری وجود دارد ؟

اهمیت ابعاد تعهد با استفاده از میانگین رتبه، چگونه است ؟

نتایج پژوهش

موانع و محدودیت ها

پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

بخشی از متن پاورپوینت:

بیان مسأله:

احساس نیاز جامعه تحقیقاتی کشور به موضوع سیستم حقوق و دستمزد، به دلیل ضعف مبانی نظری موجود در این زمینه، به وضوح لزوم انجام پژوهشی در مورد سیستم حقوق و دستمزد را نمایان می سازد. علاوه بر این، تعهد به سازمان در کارکنان سازمان فنی و حرفه ای از مسایل بسیار مهم می باشد.

چرا که در دنیای امروز، دانش و مهارت از شاخص های اصلی توسعه یافتگی است. از این رو پژوهش حاضر، به دنبال پاسخگویی به این مسأله اساسی است که: حقوق و دستمزد چه تأثیری بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرمان دارد ؟..