اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پروژه طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

فرمت فایل دانلودی: .doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 857 کیلوبایت

فهرست مطالبعنوان …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • پروژه طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طبقه بندی درجات حفاظتی برای تابلوها… …. … 5

علائم بکاررفته …6

اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی … … 7

دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی …9

درجات حفاظتی … ….9

توصیه های قبل از آزمایش … ….10

آزمونها برای اولین عدد مشخصه …11

آزمونها برای دومین عدد مشخصه …11

فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی …22

مقدمه … ….23

قسمت اول : تعاریف …23

شرایط کار عادی …33

شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب … ….34

قسمت دوم : مقادیر اسمی …35

ولتاژ اسمی … ….35

مقدار اسمی سطح عایقی …36

فرکانس اسمی …36

جریان اسمی عادی …36

جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت …36

جریان اسمی ایستادگی پیک …37

افزایش دما … ….38

درجات حفاظت …38

قسمت سوم : طرح و ساخت …39

محفظه ها … ….40

کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها) …46

اینترلاکها …47

زمین کردن … ….48

شینه ها …50

شناسایی …51

ابعاد تابلو …54

اطلاعات ، لوله ویژگیها … ….55

قسمت چهارم : آزمونها …56

طبقه بندی آزمونها …57

آزمونهای ولتاژ …58

آزمونهای افزایش دما …65

آزمونهای جریان کوتاه مدت بر روی مدار اصلی …68

آزمونهای جریان کوتاه مدت روی مدارات زمین … ….69

تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل …69

آزمونهای عملکرد مکانیکی … ….70

تعیین مطابقت درجات حفاظتی …71

آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی …73

کنترل کردن سیم بندی …73

پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره 59 … … 74

پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره 60 …75

پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط های باز …78

پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع …80

اندازه گیری مقاومت در مدار …

این فصل طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را مشخص می کند و سازندگان تجهیزات باید ، نوع حفاظت قسمتهای مختلف تابلو را مشخص نمایند. محدوده کاربرد این طبقه بندی ، تابلوهای بکار رفته در شبکه های توزیع را شامل می شود.

نوع حفاظتی که در این طبقه بندی مشخص شده شامل موارد زیر می باشد :

1. حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق دار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو.

2. حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود مایعات به داخل آن.

علائم مربوط به این درجات حفاظتی و آزمایشهای لازم برای تأیید آن از مواردی است که در این فصل آمده است.

1-1- علائم بکار رفته

برای نشان دادن درجات حفاظت ، ابتدا دو حرف IP آورده شده سپس با دو عدد مشخص که در بندهای 1-2 و 1-3 آمده است درجه حفاظت تابلو مشخص می گردد. اولین رقم نمایانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق دار و متحرک داخل تابلو و نفوذ اجسام خارجی جامد به آن و دومین رقم نشان دهنده درجه حفاظت در برابر نفوذ مایع به داخل تابلو می باشد.