اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

درایوهای تراکشن الکتریکی

فرمت فایل دانلودی: .docx

فرمت فایل اصلی: وورد

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 33 کیلوبایت

پروژه پایانی کامل

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • درایوهای
  • تراکشن
  • الکتریکی

فهرست مطالب< xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عنوان صفحه

پیشگفتار … 1

فصل اول: کشش الکتریکی

1-1) تعیین مشخصات حرکتی قطار … 5

1-1-1) نیروی محرک قطار … 5

1-1-2) نیروی مقاوم قطار … 6

1-1-3) نیروی ترمز گیری قطار … 10

1-1-4) محاسبه منحی سرعت بر حسب زمان … 12

1-2) تعیین مشخصات موتورهای کششی … 16

1-2-1) مشخصه گشتاور – سرعت موتورهای الکتریکی … 16

1-2-2) عملکرد موازی … 18

1-2-3) نوسانهای ولتاژ … 18

1-2-4)محدودیت وزن وحجم … 18

فصل دوم: موتورهای تراکشن جریان مستقیم

2-2) موتور جریان مستقیم با تحریک موازی … 23

2-3) موتورهای جریان مستقیم با تحریک مجزا … 24

2-3-1) معادلات ماشین جریان مستقیم با تحریک مجزا … 25

2-3-2) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک مجزا در حالت موتوری … 26

2-3-3) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک مجزا درحالت ژنراتوری … 28

2-4) موتور جریان مستقیم با تحریک سری … 33

2-4-1) معادلات ماشین جریان مستقیم با تحریک سری … 34

2-4-2) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک سری در حالت موتوری … 35

2-4-3) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک سری در حالت ژنراتوری … 38

فصل سوم: مدارهای کنترل سیستم های تراکشنن جریان مستقیم

3-1) موتور جریان مستقیم تحریک سری با کنترل مقاومتی … 44

3-2) موتور جریان مستقیم تحریک سری با کنترل چاپر یک ربعی … 47

3-3) موتور جریان مستقیم تحریک سری با کنترل چاپر دو ربعی … 50

3-4) موتور جریان مستقیم تحریک سری با کنترل چاپر ترکیبی … 50

3-5) موتور جریان مستقیم موازی با کنترل چاپر چهار ناحیه ای … 52

3-6) نتیجه گیری … 53

فصل چهارم: ملاحظات کاربردی در سیستم های تراکشن القایی

4-1) تاریخچه سیستم های حمل و نقل الکتریکی AC … 56

4-2) مقایسه کاربرد موتورهای القایی قفسه سنجابی با انواع دیگرسیستم های کشنده 57

4-2-1) مقایسه با موتور DC … 57

4-2-2) مقایسه با موتور سنکرون … 59

4-2-3) مقایسه با موتور سوئیچ رلوکتانس و سنکرون رلوکتانس … 59

4-3) مدار معادل تکفاز و معادلات حاکم بر موتور القایی در حالت دائمی سینوسی … 60

4-3-1) ایجاد گشتاور در موتور القایی سه فاز … 61

4-3-2)مدار معادل تکفاز … 62

4-3-3) V/f ثابت … 66

4-3-4) عملکرد ولتاژ متغیر … 69

4-3-5) عملکرد فرکانس متغیر … 70

4-3-6)عملکرد جریان کنترل کننده استاتور … 74

4-3-7)عملکرد HP ثابت … 75

فصل پنجم: طراحی و مقادیر نامی موتور و اینورتر در سیستم های تراکشن القایی

5-1) کلیات طراحی موتور و اینورتر در سیستم های تراکشن … 78

5-2) طراحی موتور القایی برای کاربردهای تراکشن … 82

5-2-1) مشخصه های الکترومغناطیسی … 83

5-2-2) معیار طراحی موتور … 86

5-2-3) سوئیچینگ تغذیه … 91

5-3) فاکتورهای احیا کنندگی … 93

5-4) بررسی نمونه عملی … 95

5-4-1) نیازهای عملکردی … 96

5-4-2) نیازهای ترمزی … 96

5-4-3) طراحی الکتریکی … 98

5-4-4) نوسان های گشتاور … 99

فصل ششم: درایوهای تراکشن اینورتری پیشرفته و کنترل آنها

6-1) سیر تکامل درایو AC در سیستم های تراکشن … 102

6-2) درایوهای تراکشن موتور القایی … 103

6-2-1) چاپر DC … 105

6-2-2) درایوهای تراکشن اینورتر منبع جریان تغذیه DC … 106

6-2-2-1) ترمز احیاء کننده در درایوهای اینورتر منبع جریان … 108

6-2-3) درایوهای تراکشن اینورتر منبع ولتاژ تغذیه DC … 109

6-2-3-1) اینورتر منبع ولتاژ( VSI ) … 109

6-2-3-2) درایوهای تراکشن اینورتر دوسطحی … 111

6-2-3-3) درایوهای تراکشن اینورتر سه سطحی … 112

6-2-4) درایوهای تراکشن VSI تغذیه AC مبدل پالس … 114

6-2-5) سیستم نیرو محرکه توان بالای لوکوموتیو BR120 … 116

6-2-6) بررسی انواع روش های PWM … 117

6-2-6-1) PWM موج مربعی … 118

6-2-6-2) PWM سینوسی … 120

6-2-6-3) PWM با کنترل جریان … … 122

پیوست 1: … 131

مقایسه سیستم های محرک انواع لوکوموتیو و انتخاب سیستم مناسب برای حمل و نقل ریلی

Abstract … 138

منابع و مآخذ … 140