اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پرسش نامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن)

دانلود پرسش نامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن)، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسش نامه تعهد سازمانی مایر و آلن، در سال 1990 ارائه شد. مایر و آلن، پس از بازبینی­ های مکرر، پرسش نامه 24 عبارتی برای سنجش …

دسته بندی: عمومی » پرسش نامه

  • پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی
  • پرسشنامه تعهد سازمانی
  • پرسش نامه تعهد سازمانی
  • پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی
  • پرسش نامه سنجش تعهد سازمانی
  • پرسشنامه آماده تعهد سازمانی
  • دانلود پرسش نامه تعهد سازمانی
  • پرسش نامه سازمانی
  • پرسشنامه سازمانی
  • دانلود پرسشنام

دانلود پرسش نامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن)،

در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:

پرسش نامه تعهد سازمانی مایر و آلن، در سال 1990 ارائه شد. مایر و آلن، پس از بازبینی­ های مکرر، پرسش نامه 24 عبارتی برای سنجش سه بعد تعهد سازمانی ارائه دادند که سوالات مربوط به هر بعد مجزا از دو بعد دیگر بود. ضرایب اعتبار تعهد سازمانی مایر و آلن به ترتیب برای ابعاد عاطفی، هنجاری و مستمر برابر با 85/0، 79/0 و 83/0 بدست آمده است.

نحوه تفسیر و نمره گذاری دارد.

روایی و پایایی دارد.

منبع نیز دارد.