اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تاثیر جو اخلاقی و جو سازمانی منفی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید

فرمت فایل دانلودی: .docx

فرمت فایل اصلی: DOCX

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 33 کیلوبایت

مقاله تاثیر جو اخلاقی و جو سازمانی منفی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • رفتار شهروندی سازمانی
  • رفتار ضد تولید
  • جو اخلاقی
  • جو سازمانی منفی

چکیده

رفتار شهروند سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند. رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم سازی متداول از عملکرد فرانقشی است. رفتار ضد تولید رفتاری عمدی است که به قصد آسیب رساندن به سازمان و بهره وری آن با افراد درون سازمان و یا هردوی آن ها است. جو اخلاقی را به عنوان ادراکات مشترک در مورد اینکه چه چیزی از نظر اخلاقی رفتار صحیح است و اینکه چگونه باید با مسائل اخلاقی در سازمان برخورد کرد تعریف میکنند. جو سازمانی ارزشها و عقاید و محیط کاری است که تاثیرات معنی داری بر رفتار کارکنان می گذارد. مطالعه حاضر مروری بر یافته های پیشین تاثیر اخلاق و جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید می باشد.یاقته ها نشان میدهد که جو اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت، و با رفتار ضد تولید رابطه منفی دارد می گذارد و همچنین جو سازمانی منفی بر رفتار شهروندی تاثیر منفی، و با رفتار ضد تولید رابطه مثبتی دارد.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتار ضد تولید، جو اخلاقی، جو سازمانی منفی

1: مقدمه

از جمله عـواملی که در بقای سازمانها بسیار موثر است و همواره مدنظر مسئولین و مدیران سازمانها قرار میگیرد عامل نیروی انسـانی است. زمانی تصور میشد که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان می کاهد. بر این اساس سازمانها برای اینکه به حداکثر بازدهی برسند باید حداقل نیازها را ارضا میکردند. اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده است. چنانچه نیازهــــای واقعی کارکنان درک و به آنها بها داده نشود و مدیران درصدد ارضای آنهـا نباشند بهره وری در سازمان کاهش می یابد، با توجه به اینکه افراد در سازمانها دارای نگرشهای شغلی متعددی هستند، بنابراین مدیران بایســـتی به نگرش اعضا و کارکنان سازمان توجه زیادی داشته باشند. زیرا این نگرشها موجب تاثیر بر رفتار افراد در سازمان میشود