اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران مدارس

فرمت فایل دانلودی: .docx

فرمت فایل اصلی: DOCX

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 505 کیلوبایت

این تحقیق یک پایان نامه دانشجویی می باشد که دارای کار میدانی،پرسشنامه استاندارد،تجزیه و تحلیل آماری می باشد.این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس کرمانشاه می پردازد. به طور کلی در این تحقیق متغیرهای عوامل مؤثر بر توانمندی (خودکار آمدی، خلاقیت، مهارت شغلی، ارتباطات) و متغیرهای …

دسته بندی: دانشگاهی » مدیریت

 • توانمندسازی
 • اعتماد
 • خلاقیت
 • خودکارآمدی
 • پرورش
 • آموزش
 • انگیزش در آموزش و پرورش
 • پایان نامه انگ
 • انگیزش
 • کارکنان
 • دیدگاه
 • مدیران

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس کرمانشاه می پردازد. به طور کلی در این تحقیق متغیرهای عوامل مؤثر بر توانمندی (خودکار آمدی، خلاقیت، مهارت شغلی، ارتباطات) و متغیرهای توانمندسازی (شایستگی، مؤثر بودن، معنی داربودن، اعتماد، خودمختاری) تعریف شده و با توجه به این مفاهیم سؤالات تحقیق (27 سؤال) طراحی و تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 204 مدیر در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان کرمانشاه که تحصیلات دیپلم و بالاتر دارند،می باشد.

تحقیق حاضر بر اساس هدف ، جزء تحقیقات بنیادی محوب شده و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی، پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات از روش کتابخانه ای ، شبکه های اینترنتی و مجلات مختلف استفاده شده است.

برای تدوین پرسشنامه علاوه بر روش کتابخانه­ای، جستجوی اینترنتی و بررسی پرسشنامه­های استاندارد، با اساتید و صاحب نظران مدیریت دولتی نیز مشورت شده است. در پایان برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و برای بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران از برنامه نرم افزاری Spss به روش گام به گام (رگرسیون چند متغیره) استفاده شده است.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بین خودکارآمدی، خلاقیت، مهارت شغلی و خود مختاری به صورت مستقیم با توانمندی کارکنان معنی داری وجود دارند.