اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 168 کیلوبایت

دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • مفهوم توانمندسازی کارکنان
  • ابعاد توانمند سازی
  • احساس شایستگی
  • احساس داشتن حق انتخاب
  • احساس موثر بودن
  • احساس معنی دار بودن
  • احساس داشتن اعتماد به دیگران
  • فرایند توانمندسازی
  • شرایطی که منجر به ایجاد حالت روانی بی قدرتی در کارکنان شده اند
  • استراتژی ها

دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان

دسته: مدیریت ( مدیریت منابع انسانی)

فرمت: پاورپوینت

مقدمه: چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمانها راه حل را توانمنسازی کارکنان تشخیص داده اند.

در این فایل بصورت جامع به بررسی موضوع توانمندسازی کارکنان در سازمانها پرداخته ایم.

این فایل شامل بخش های زیر است:

مفهوم توانمندسازی کارکنان

ابعاد توانمند سازی

احساس شایستگی

احساس داشتن حق انتخاب

احساس موثر بودن

احساس معنی دار بودن

احساس داشتن اعتماد به دیگران

فرایند توانمندسازی

شرایطی که منجر به ایجاد حالت روانی بی قدرتی در کارکنان شده اند.

استراتژی ها و تاکتیک های مدیریتی

منابع اطلاعاتی عزت نفس کارکنان

نتایج حاصل از توانمندسازی زیردستان

پی آمدهای رفتاری توانمندسازی

استراتژی هایی که منجر به توانمندسازی کارکنان می گردند

دامهای توانمندسازی

دامهای درونی توانمندسازی

دامهای بیرونی توانمندسازی