اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تاثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی منابع انسانی

فرمت فایل دانلودی: .rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 40 کیلوبایت

پیتردراکر چالش هزاره سوم را ، خودمدیریتی می داند. به اعتقاد وی تاکید از کنترل مدیریتی نیروی انسانی به سمت عدم تمرکز قدرت ومهیا نمودن فرصت های لازم برای کارکنان تا از نفوذ بیشتری برخوردارگردند، تغییریافته است. خود مدیریتی عبارت است از افزایش اعتماد به ظرفیت های فکری وقوه خلاقانه منابع انسانی نه …

دسته بندی: دانشگاهی » مدیریت

  • توانمندسازی
  • ساختار سازمانی
  • طراحی شغل
  • مهارت های فردی
  • تاثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی منابع انسانی
  • روحیه کار تیمی
  • فرهنگ سازمانی

مقدمه،تمام فصل ها، تجزیه و تحلیل

بیان مساله :

پیتردراکر چالش هزاره سوم را ، خودمدیریتی می داند. به اعتقاد وی تاکید از کنترل مدیریتی نیروی انسانی به سمت عدم تمرکز قدرت ومهیا نمودن فرصت های لازم برای کارکنان تا از نفوذ بیشتری برخوردارگردند، تغییریافته است. خود مدیریتی عبارت است از افزایش اعتماد به ظرفیت های فکری وقوه خلاقانه منابع انسانی نه کارفیزیکی شان . خود مدیریتی امروزه به عنوان یک ابزار رقابتی است. دردهه جدید ، دیگر واگذاری امور به کارکنان به عنوان یک مسامحه مدیریتی شناخته نمی شود ، بلکه به عنوان یک ضرورت و راهکار توسعه پایدار در سازمانها دارای اهمیت می باشد.

تغییرات سریع محیطی سازمانها را وادارمی سازد تا برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلفی روی بیاورند که توانمندسازی یکی از این سازوکارهاست و نقش کلیدی در حیات وتوسعه سازمانهای پیش رو ونوین دارد. میتوان توانمندسازی را نسخه جدیدی از جنبش مشارکت و دموکراسی صنعتی دانست . توانمندسازی مجموعه ای از فنون انگیزشی وروانشناختی است که از طریق افزایش سطوح مشارکت و خودکارآمدی فردی برای بهبود عملکرد منابع انسانی سازمانها طراحی و اجرا می گردد. ( بارانی ، صمد ، 1387 : 4 )

مقوله توانمندسازی به عنوان یک پارادیم جدید مورد توجه بسیاری از صاحبنظران عرصه مدیریت را به خودجلب نموده است و بنا به اعتقاد آنها سازمان ، مدیریت و کارکنان از اجراء این فرایند بهره خواهند برد. سازمانها با پرورش و توانمندسازی این عنصر وسرمایه ارزشمند خود ، نسبت به تغییرات سریع و شتابان جهانی ، عکس العمل های مناسب تر خواهند داد . علاوه بر این توانا شدن کارکنان این امکان را به مدیریت سازمان نیز خواهد داد تا بهتر بتواند سازمانهای تحت رهبری خود را که از قابلیت هایی از جمله رشد و اتکا به ساختارافقی وتیم های شبکه ای برخوردارند ، مدیریت نمایند . ( Thomas & vellthouse , 1990-1997 )

این تحقیق به دنبال شناسایی عواملی است که بیشترین تاثیر را بر ابعاد توانمندسازی ( احساس شایستگی ، احساس معنی دار بودن ، احساس موثربودن ، احساس داشتن حق انتخاب و احساس اعتماد ) داشته باشند. شناسایی این عوامل توانمندساز ( ساختاری ، رفتاری و محتوائی ) و ارائه راهکارهای مناسب ، سازمان (بیمه مرکزی ایران ) را هرچه بیشتر به اهمیت توسعه و توانمندسازی منابع انسانی ، اثرات ، مزایا و پیامدهای آن آگاه خواهد ساخت . زیرا منابع انسانی هر سازمانی امروزه و در عصر رقابتی روز افزون ، تنها مزیت رقابتی پایدارآن سازمان محسوب می گردد و توانمندسازی منابع انسانی و به تبع آن توانمندی سازمان می تواند سازمان را در مقابل شرایط متحول جدید آماده نموده و بیمه نماید. با وجود فرهنگ توانمند سازی ، هرکس در هرجایگاه شغلی و رده سازمانی ،قابلیت تصمیم گیری و مدیریت متکی به خود را خواهد داشت .