اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

رفتار شهروندی سازمانی

فرمت فایل دانلودی: .doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 70 کیلوبایت

پرسشنامه شامل متغیر«رفتار شهروندی سازمانی» است که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد نوعدوستی، تکریم و تواضع، جوانمردی، وجدانکاری، رفتار مدنی و بوده و بوسیله مقیاس 7 امتیازی لیکرت(شامل 1:کاملاً مخالفم و 7: کاملاً موافقم) اندازهگیری می شود.

دسته بندی: عمومی » پرسشنامه

  • رفتار شهروندی سازمانی
  • رفتار سازمانی
  • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
  • پرسشنامه 20 سوالی رفتار شهروندی سازمانی
  • پرسشنامه 5 بعدی رفتار شهروندی سازمانی
  • مدیریت ورزشی
  • مدیریت سازمانی

پرسشنامه شامل متغیر«رفتار شهروندی سازمانی» است که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد نوعدوستی، تکریم و تواضع، جوانمردی، وجدانکاری، رفتار مدنی و بوده و بوسیله مقیاس 7 امتیازی لیکرت(شامل 1:کاملاً مخالفم و 7: کاملاً موافقم) اندازهگیری می شود.

نوع فایل: وورد 2007

تعدا سوال: 20

تعداد مولفه: 5