اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان

فرمت فایل دانلودی: .docx

فرمت فایل اصلی: doc

حجم فایل: 30 کیلوبایت

هدف این پرسشنامه سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، خودمختاری، تاﺛیرگذاری، معنیدار بودن و اعتماد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

دسته بندی: عمومی » پرسشنامه

  • پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
  • پرسشنامه 15 سوالی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی
  • توانمدسازی روانشناختی
  • پرسشنامه توانمندسازی
  • توانمندسازی کارکنان

نوع فایل: وورد 2007

روایی و پایی: دارد

تعدا سوال: 15

منابع: دارد

نمره دهی: دارد

توضیحات: دارد