اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تحقیق بررسی میزان رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت های قطعه سازی خودرو از وضعیت موجود

فرمت فایل دانلودی: .doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 1,255 کیلوبایت

تحقیق بررسی میزان رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت های قطعه سازی خودرو از وضعیت موجود، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه، شامل بخش های بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

 • رضایت شغلی
 • ماهیت شغل
 • ارتباط با همکاران
 • سرپرستی
 • نظام ترفیع و ارتقاء
 • رضایت کارکنان
 • پروژه مدیریت
 • تحقیق مدیریت
 • پایان نامه
 • دانلود پروژه
 • سنجش رضایت شغلی
 • بررسی میزان رضایتمندی شغلی کارکنان
 • رضایت شغلی کارکنان

توضیحات:

تحقیق بررسی میزان رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت های قطعه سازی خودرو از وضعیت موجود، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه، شامل بخش های بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، مبانی نظری، فرضیات تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، روش تحقیق، آزمون روایی و پایایی پرسشنامه، یافته های تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات، و فهرست منابع فارسی و انگلیسی. این تحقیق می تواند بعنوان منبعی مناسب جهت تدوین پایان نامه به کار گرفته شود.

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی به بررسی این عوامل می پردازد و سعی در ارایه ی راه حل ها و راه کارهایی مناسب جهت افزایش رضایتمندی شغلی دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می کند که آیا عوامل ماهیت شغل، حقوق و مزایا، سرپرستی، ارتباط با همکاران، نظام ترفیع و ارتقاء، امکانات رفاهی و ویژگی های جمعیتی بر میزان رضایت شغلی اثرگذار است یا خیر. بدین منظور، این عوامل در قالب هفت فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است . ماهیت تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و در آن از روش های توصیفی، پیمایشی و همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان شرکت های قطعه سازی خودرو تشکیل می دهند . به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی از پرسشنامه و برای پاسخگویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، آزمون فرضیه ها و سنجش اعتبار پرسشنامه ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است . یافته های آزمون ها نشان از رضایت جامعه آماری از شغل خود دارد و اثبات می کند که تمام عوامل مذکور در افزایش رضایت شغلی کارکنان مؤثر است .