اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پایان نامه تاثیر توانمندسازی بر خلاقیت سازمانی

فرمت فایل دانلودی: .docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 337 کیلوبایت

سازمانها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاههای نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغییرات و تحولات مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کم رنگ شدن نقششان شده

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • دانلود پایان نامه پایان نامه تاثیر توانمند سازی بر خلاقیت سازمانی
  • خلاقیت
  • کارکنان
  • پایان نامه
  • توانمندسازی روانشناختی
  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • خلاقیت سازمانی
  • خلاقیت گروهی
  • مدل های توانمند سازی
  • توانمند سازی کارکنان

بخشی از متن:

سازمانها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاههای نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغییرات و تحولات مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کم رنگ شدن نقششان شده و حتی در ادامه قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود. امروزه جریان نوجویی و خلاقیت و نوآوری در سازمان به عنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمانها با شرایط پیچیده محیط فعالیت خود می باشد. در حقیقت امروزه شعار “فنا می شوید اگر خلاق نباشید برای سازمانها یک هشدار جدی است (الوانی، 229:1390)

یکی از عوامل موثر در بروز خلاقیت در سازمان، زمینه سازی و بستر سازی در جهت ایجاد فرهنگی است که در آن کارکنان در تلاش برای رشد استعدادها و بروز داشته های ذهنی خود برآیند تا با تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بر افکار یکدیگر و تکمیل ایده ها بتوانند پیشرفت سازمان متبوع و در کل به پیشرفت جامعه کمک کنند. از شرایط لازم برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش در محیط سازمان برای تفکر عمیق کارکنان می باشد. خلاقیت هم به استعداد فرد و داشته های ذهنی افراد نیاز دارد و هم به محیط مناسب برای بروز این استعدادها وابسته است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

1-2-بیان مسئله

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

1-4-اهداف تحقیق.

1-5-چارپوب نظری تحقیق

1-6-فرضیه های تحقیق

1-7-روش تحقیق

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات

1-9-جامعه آماری و روش نمونه گیری

1-10-قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی:

قلمرو مکانی:

1-11-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

1-12-تعاریف نظری و عملیاتی واژگان

خلاصه فصل

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1.مقدمه

2-2.چارچوب مفهومی توانمند سازی

2-2-1. توجه بیش از پیش به توانمندسازی

2-2-2. مفهوم توانمندسازی

2-2-3. دلایل توانمندسازی

2-2-4. استراتژی های توانمند سازی

2-2-4. سه رویکرد مختلف بحث توانمندسازی

2-2-5. مدل های توانمندسازی

2-2-5-1. مدل توماس و ولتهووس

2-2-5-2. مدل بارون و لاولر

2-2-5-3. مدل « کوئین و اسپریترز» :

2-2-5-4. مدل کانگر و کاننگو:

2-2-5-5. مدل « آلفردباندورا »

2-2-5-6. مدل اسپرتیزر

2-2-6. رویکردهای مفهومی اصلی به توانمند سازی

2-3.خلاقیت

2-3-1. تعاریف خلاقیت

2-3-2. اهمیت خلاقیت

2-3-3. مؤلفه های خلاقیت

2-3-4. نظریه های خلاقیت

2-3-5. موانع رشد خلاقیت

2-3-6. مراحل تفکر خلاق

2-3-7. سطوح خلاقیت

2-3-7-1. خلاقیت فردی

2-3-7-2. خلاقیت گروهی

2-3-7-3. خلاقیت سازمانی

2-3-8. عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان در سازمان

2-3-9. ارتباط توانمندسازی و خلاقیت

2-4.پیشینه پژوهش.

2-4-1. پژوهش های داخلی

2-4-2. پژوهش های خارجی

تاریخچه سازمان جهاد کشاورزی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) روش تحقیق

3-2-1) طبقه بندی بر اساس روش

3-2-2) طبقه بندی بر اساس اهداف

3-3) جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق

3-3-1) جامعه آماری

3-3-2) نحوه گزینش نمونه

3-4) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات

3-4-1) روش بررسی اسناد و مدارک

3-4-2) روش میدانی

3-5) پرسشنامه

3-5-1) پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

3-5-2) پرسشنامه خلاقیت سازمانی

3-6) تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه

3-6-1) روایی

3-6-2) اعتبار

3-6-2-1) روش آلفای کرانباخ

3-7) روش ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات

3-7-1) نوع مطالعه (روش گردآوری داده ها)

3-7-2) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها (توصیفی و استنباطی)

خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه

4-2.آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق

4-2-1.جدول فراوانی و نمودار میله ای برای جنسیت پاسخ دهندگان

4-2-1-1.جدول فراوانی جنسیت

4-2-1-2.نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان

4-2-2-جدول فراوانی و نمودار میله ای برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

4-2-2-1.جدول فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

4-2-2-2.نمودار میله ای درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهنگان

4-2-3-جدول فراوانی و نمودار میله ای برای سن پاسخ دهندگان

4-2-3-1.جدول فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

4-2-3-2.نمودار میله ای برای سن پاسخ دهندگان

4-2-4.فراوانی ونمودار میله ای برای وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

4-2-4-1.فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

4-2-4-2.نمودار میله ای برای وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

4-3.آمار استنباطی

4-3-1. آزمون فرضیه ها

خلاصه فصل

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها

مقدمه

5-1. خلاصه یافته ای پژوهش

5-2. بحث و نتیجه گیری

5-3. پیشنهاد ها

5-3-1. پیشنهادهای اجرایی

5-3-2. پیشنهاد های کلی

5-3-3. پیشنهاد ها برای محققین آینده

5-4. محدودیت های تحقیق

5-5. خلاصه فصل پنجم

منابع