اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پرسشنامه رفتار کاری ضد تولید

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 17 کیلوبایت

توضیحات: پرسشنامه پیش رو یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 11 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. این پرسشنامه توسط بنت و رابینسون طراحی و اعتباریابی شده است. منبع پرسشنامه و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.

دسته بندی: عمومی » پرسشنامه

 • پرسشنامه رفتار ضد تولید
 • دانلود پرسشنامه
 • پرسشنامه آماده مدیریت
 • پرسشنامه بررسی رفتار کاری
 • ارزیابی رفتار ضد تولید
 • سنجش رفتار ضد تولید کارکنان
 • پرسشنامه ارزیابی رفتار ضد تولید
 • رفتار ضد تولید
 • پرسشنامه بنت و رابینسون
 • پرسشنامه
 • مقیاس سنجش رفتار ضد ت

توضیحات:

پرسشنامه پیش رو یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 11 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. این پرسشنامه توسط بنت و رابینسون طراحی و اعتباریابی شده است. منبع پرسشنامه و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.