اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان

فرمت فایل دانلودی: .docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 28 کیلوبایت

پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه مربوط به توانمندسازی کارکنان را هم کارکنان پاسخ گفته¬اند. این پرسشنامه نیز با استفاده از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995، ص1464) طراحی شده است. پرسشنامه چهار بعد موثر بودن (3گویه)، معنی داری (3گویه)، احساس شایستگی 0(3گویه) و حق انتخاب (خود تعیینی) (3گویه).

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • توانمند سازی کارکنان
  • دانلود پرسشنامه
  • پرسشنامه آماده مدیریت
  • پرسشنامه مدیریت
  • سنجش توانمند سازی کارکنان
  • پرسشنامه توانمند سازی کارکنان
  • پرسشنامه استاندارد مدیریت

توضیحات:

پرسشنامه مربوط به توانمندسازی کارکنان را هم کارکنان پاسخ گفته¬اند. این پرسشنامه نیز با استفاده از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995، ص1464) طراحی شده است. پرسشنامه چهار بعد موثر بودن (3گویه)، معنی داری (3گویه)، احساس شایستگی 0(3گویه) و حق انتخاب (خود تعیینی) (3گویه)را می سنجد