اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

رابطه تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی

فرمت فایل دانلودی: .rar

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 1,339 کیلوبایت

مقاله مدیریت، خلاصه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین متغیر های تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ابتدایی شهر کاشان انجام شد. از پرسشنامه های استاندارد به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. سنجش داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رکرسیون گام به گام، …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

 • رابطه تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی
 • تعهد سازمانی معلمان
 • بررسی فرسودگی شغلی
 • فرسودگی شغلی در معلمان
 • دانلود مقاله
 • مقاله مدیریت
 • فرسودگی شغلی
 • تعهد سازمانی
 • متغیرهای جمعیت شناختی
 • تعهد سازمانی
 • فرسودگی سازمانی

مقاله رابطه تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در بین معلمان دبستان های شهر کاشان

خلاصه:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین متغیر های تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ابتدایی شهر کاشان انجام شد. از پرسشنامه های استاندارد به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. سنجش داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رکرسیون گام به گام، تحلیل واریانس چند راهه صورت گرفت. نتایج نشان داد بین تعهد و ابعادش با فرسودگی رابطه معنا دار وجود ندارد. ابعاد تعهد سازمانی قابلیت پیش بینی فرسودگی را ندارد. بین نظرات معلمان در مورد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی با توجه به متغیر های جمعیت شناختی تفاوت معنا دار وجود دارد.

نویسندگان: نرگس سعیدیان، فائزه تقی پور، مهرزاد پورقاسم