اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی و شبیه سازی عملکرد موتورهای القایی سه فاز تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ

فرمت فایل دانلودی: .rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 2,026 کیلوبایت

پروژه بررسی و شبیه سازی عملکرد موتورهای القایی سه فاز تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ، چکیده: نامتعادلی ولتاژ یکی از مهمترین عوامل اغتشاش در شبکه های توزیع می باشد. هر چند منابع تولید انرژی ولتاژی را با اندازه یکسان و متعادل تولید می کنند، اما در انتهای شبکه های توزیع به دلیل بارهای تک فاز بزرگ، توزیع …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • دانلود پروژه شبیه سازی برق
  • عملکرد موتورهای القایی سه فاز
  • پروژه موتور القایی سه فاز
  • پروژه موتور تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ
  • دانلود پروژه
  • پروژه مهندسی برق
  • بررسی نامتعادلی ولتاژ در موتور القایی
  • پروژه در مورد موتور القایی
  • موتور القایی سه فاز
  • موت

چکیده:

نامتعادلی ولتاژ یکی از مهمترین عوامل اغتشاش در شبکه های توزیع می باشد. هر چند منابع تولید انرژی ولتاژی را با اندازه یکسان و متعادل تولید می کنند، اما در انتهای شبکه های توزیع به دلیل بارهای تک فاز بزرگ، توزیع غیر متعادل بارها و اثر ترانسفور ماتورها و عوامل دیگر این نامتعادلی ولتاژ را بوجود می آورند.عموماً این نامتعادلی ولتاژ می تواند به عنوان یک بی نظمی در منابع تولید توان در یک سیستم باشد. این پروژه عملکرد یک موتور القایی را تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ که می تواند در اندازه یا فاز یک منبع ولتاژ ایجاد گردد با استفاده از محاسبات ریاضی و محیط شبیه سازی مطلب ارائه می دهد.

فهرست مطالب:

فصل اول: موتورهای القایی سه فاز

1-1 چکیده

1-2 مقدمه

1-3 موتور های القایی سه فاز

1-4 قسمت های اصلی

1-5 روتور های موتور القایی

1-6 اصول کار موتور های القایی

1-7 مفهوم گشتاور

1-8 ایجاد گشتاور القایی در یک موتور القایی

1-9 مفهوم لغزش

1-10 مدار معادل موتور القایی

1-11 مدل ترانسفور ماتوری موتور القایی

1-12 نحوه اتصال سیم پیچ ها

1-13 تلفات و نمودار عبور توان

1-14 راندمان در موتور های القایی

فصل دوم: تعریف نامتعادلی ولتاژ

2-1 تعریف نامتعادلی ولتاژ

2-2 استاندارد NEMA

2-3 استاندارد IEC 60034-26

2-4 دسته بندی شرایط نامتعادلی ولتاژ

2-5 بررسی حالت مختلف نامتعادلی ولتاژ

2-6 آنالیز حالت پایدار

2-7 امپدانس مدار معادل برای توالی مثبت و منفی

2-8 روابط لغزش در توالی مثبت و منفی

2-9 بررسی نامتعادلی ولتاژ با نتایج ریاضی

فصل سوم: بررسی نتایج مختلف حالت نامتعادلی ولتاژ

3-1 بررسی نتایج مختلف حالت نامتعادلی ولتاژ

3-2 نتایج تاثیر نامتعادلی ولتاژ با افزایش ولتاژ توالی مثبت

3-3 تغییرات ضریب قدرت موتور در اثر تغییرات ولتاژ توالی مثبت

3-4 عملکرد موتور تحت درصد های مختلف نامتعادلی ولتاژ به شکل کاهش ولتاژ در یک فاز

3-5 نامتعادلی ولتاژ با ولتاژ مولفه مثبت ثابت

فصل چهارم: شبیه سازی در محیط نرم افزار مطلب

4-1 معرفی نرم افزار مطلب

4-2 ترسیم مدار در محیط Simulink

4-3 معرفی پارامترهای موتور القایی در نرم افزار

4-4 نامتعادلی ولتاژ با تغییر در ضریب نامتعادلی ولتاژ

4-5 شکل موجی خروجی حاصل از نتایج شبیه سازی

4-8 بررسی حالت نامتعادلی ولتاژ با تغییرات در فاز ولتاژ ورودی

4-9 تغییرات گشتاور خروجی نسبت به در صد نا متعادلی ولتاژ

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری

فصل ششم: منابع و مراجع

6-1 منابع و مراجع

فهرست جداول:

3-1 نتایج حالت مختلف نامتعادلی ولتاژ با در صد نامتعادلی ولتاژ2VUF=%

3-2 نتایج حالت مختلف نامتعادلی ولتاژ با درصد نامتعادلی4VUF=%

3-3 نتایج نامتعادلی ولتاژ به شکل کاهش ولتاژ یک فاز

3-4 نتایج نامتعادلی ولتاژ متفاوت با ثابت بودن ولتاز توالی مثبت موتور

4-5 بررسی حالت های نامتعادلی ولتاژ با تغییر در ضریب نامتعادلی ولتاژ

4-6 بررسی عملکرد موتور القایی تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ در فاز

فهرست شکل ها:

1-1 نمونه ای از یک موتور القایی سه فاز

1-2 نمای استاتور موتور القایی سه فاز

1-3 یک موتور القایی سه فاز با روتور قفسه سنجابی با پروانه خنک کننده متصل به آن

1-4 مدار معادل یک موتور القایی

1-5 منحنی مغناطش یک موتور القایی و یک ترانسفور ماتور

1-6 مدل مداری یک موتور القایی

1-7 یک موتور القایی قفس سنجابی با اتصال ستاره و مثلث

1-8 نمودار توان در یک موتور القایی

4-9 مدل مداری یک موتور القایی سه فاز به همراه اتصال سه منبع ولتاژ متناوب

4-10 طریقه وارد نمودن مشخصات موتور القایی سه فاز

4-11 شکل موجی خروجی حاصل از نتایج شبیه سازی با0VUF=

4-12 جریان خروجی حاصل از 0VUF=

4-13 گشتاور خروجی موتور در حالت نامتعادلی ولتاژ با 0VUF=

4-14 جریان خروجی حاصل از 1VUF=

4-15 گشتاور خروجی موتور در حالت نامتعادلی ولتاژ با 1VUF=

4-16 جریان استاتور با نامتعادلی با 1.74VUF=

4-17 گشتاور خروجی موتور با نامتعادلی 1.74.VUF=

4-18 گشتاور خروجی موتور را با نامتعادلی ولتاژ5.24VUF=

فهرست نمودارها:

3-1 نمودار تغییرات توان راکتیو ورودی را در اثر تغییرات ولتاژ توالی مثبت

3-2 نمودار تغییرات ضریب قدرت موتور در اثر تغییرات ولتاژ توالی مثبت

3-3 نمودار تغییرات بازدده موتور القایی را نسبت به درصد نامتعادلی ولتاژ

3-4 نمودار تغییرات ضریب قدرت موتور نسبت به درصد نامتعادلی ولتاژ متفاوت

3-5 نمودار تغییرات توان راکتیو ورودی نسبت به تغییرات ولتاژ توالی مثبت

3-6 نمودارتغییرات راندمان موتور نسبت به تغییرات ولتاژ توالی منفی

4-7 نمودارتغییرات گشتاور خروجی نسبت به درصد نامتعادلی ولتاژ

4-8 نمودار تغییرات گشتاور خروجی نسبت به درصد نامتعادلی ولتاژ

4-9 نمودار تغییرات گشتاور خروجی نسبت به در صد نا متعادلی ولتاژ

4-10 نمودار تغییرات ضریب قدرت موتور را نسبت به در صد نا متعادلی ولتاژ

4-11 نمودار تغییرات راندمان موتور را نسبت به در صد نا متعادلی ولتاژ