اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

مدلسازی و شبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 9 فاز BLDC

فرمت فایل دانلودی: .rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 4,136 کیلوبایت

موتورهای BLDC یک نوع خاص از موتورهای سنکرون می باشند. این مطلب به آن معناست که میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط استاتور و میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط روتور با فرکانسی واحد دوران می کنند.موتورهای BLDC فاقد پارامتری به نام لغزش، مشابه آنچه در موتورهای القایی مشاهده می شود هستند. موتورهای BLDC در …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

 • دانلود پروژه
 • پروژه مهندسی برق
 • پایان نامه برق
 • پروژه مدلسازی
 • پروژه شبیه سازی موتور جریان مستقیم
 • موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 9 فاز BLDC
 • پروژه موتور جریان مستقیم
 • پروژه جاروبک 9 فاز BLDC
 • جاروبک 9 فاز BLDC
 • شبیه سازی موتور جریان مستقیم
 • پروژه شب

موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC):

در نوع تغذیه سینوسی که در واقع ماشین سنکرون مغناطیس دائم [1](PMSM) می­باشد برای ایجاد شار سینوسی علاوه بر اینکه توزیع سیم­ پیچی فازهای استاتور سینوسی است، ولتاژ اعمالی به فازهای استاتور نیز سینوسی می­باشد. لذا دانستن مقدار لحظه­ای موقعیت روتور الزامی بوده و در نتیجه باید از Encoder های موقعیت دقیق استفاده نمود. مقدار گشتاور لحظه­ای در این نوع موتور بسیار صاف بوده و ریپل گشتاور ناچیز می­باشد.با این وجود ایجاد سیم­بندی سینوسی با پیچیدگی بیشتری همراه بوده و تعداد اتصالات داخلی بیشتری را می­طلبد.در مجموع ساخت استاتور با اتصالات سینوسی هزینه بیشتری را تحمیل می­نماید. این موتور به نام موتور BLACنیز شناخته می­شود [2].شکل 1-2، شکل موج ولتاژ ضد محرکه یک موتور BLAC را نمایش می­دهد.

[1]- Permanent MagnetSychronous Motor

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه

1-2- تعریف موتور PMBLDC

1-3- تاریخچه و روند گسترش ماشین های PMBLDC

1-4- ساختمان موتور BLDC

1-4-1- استاتور

1-4-1-1- موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC)

1-4-1-2- موتور BLDC با تغذیه ولتاژ ورودی ذوزنقه ای

1-4-1-3- مقایسه موتور های بدون جاروبک با جریان آرمیچر سینوسی (BLAC) و مربعی (BLDC)

1-4-2- روتور

1-4-3- سنسورهای هال

1-4-4- مواد مغناطیس دائم

1-5- اصول عملکرد موتور BLDC

1-5-1- تبیین مفهوم کموتاسیون در یک موتور کموتاتور dc

1-5-2- کموتاسیون در موتور BLDC

1-6- مقایسه موتور BLDC با موتور DC و القائی

1-7- مزایا و معایب موتورهای PMBLDC

1-8- انواع توپولوژی های ماشین های BLDC

1-8-1- تکنیک های اتصال آهنربا های دائم به روتور

1-8-2- ساختارهای مختلف استاتور

1-9- شبیه سازی موتور بدون جاروبک 9 فاز

1-10 نتیجه گیری

1-11- مراجع

فهرست اشکال

شکل 1- 1: استاتور یک موتور BLDC

شکل 1- 2: شکل موج ولتاژ Back-EMF یک موتور BLDC سینوسی

شکل 1- 3: شکل موج ولتاژ Back-EMF یک موتور BLDC ذوزنقه ای

شکل 1- 4: الف) موتور نوع BLAC با آرایش سیم پیچی توزیع شده ب) موتور نوع BLDC با آرایش سیم پیچی متمرکز

شکل 1- 5: شکل موج جریان آرمیچر ماشین های بدون جاروبک الف) ماشین موج مربعی ب) ماشین موج سینوسی

شکل 1- 6: پیکربندی های مختلف روتور در یک موتور مغناطیس دائم

شکل 1- 7: برش عرضی یک موتور BLDC

شکل 1- 8: حلقه B-H ماده مغناطیس دائم

شکل 1- 9: نمونه ای از مشخصات دمایی مواد مغناطیس دائم

شکل 1- 10: مقطع ارضی از یک موتور کموتاسیون DC

شکل 1- 11: منحنی های شار نشتی، نیروی ضد محرکه، گشتاور و جریان در یک موتور کموتاتور DC

شکل 1- 12: موتور DC اولیه با سه جزء کموتاتور و دو جاروبک

شکل 1- 13: مدار اینورتر PWM جهت استفاده در موتورهای BLDC

شکل 1- 14: تغییرات سیگنال های اثر هال، ولتاژ ضد محرکه، گشتاور خروجی و جریان فازها در یک موتور BLDC

شکل 1- 15: ترتیب تحریک سیم پیچ ها با توجه به سنسورهای هال یک موتور BLDC

شکل 1- 16: نمای دو بعدی از موتور BLDC و اجزای آن الف) نوع روتور بیرونی ب) نوع روتور درونی

شکل 1- 17: آهنرباهای مغناطیس دائم روی سطح روتور آهنی

شکل 1- 18: آهنرباهای مغناطیس دائم نصب شده روی سطح بیرونی روتور

شکل 1- 19: سه روش نصب آهنربا روی سطح خارجی روتور

شکل 1- 20: آهنرباهای مغناطیس دائم نصب شده روی سطح درونی روتور

شکل 1- 21: الف) روتور مغناطیس دائم درونی محیطی ب) روتور مغناطیس دائم درونی شعاعی

شکل 1- 22: موتور BLDC با ساختارهای استاتور مختلف

شکل 1- 23: موتور BLDC با ساختار استاتور بدون شیار و سیم پیچی آن

شکل 1- 24: موتور BLDC با ساختار استاتور بدون شیار با سیم پیچی مارپیچی (ترویدال)

شکل 1- 25: موتور BLDC الف) ساختار شار محوری ب) ساختار شار شعاعی

شکل 1- 26: نمونه ای از یک موتور تکفاز BLDC 4 قطب

شکل 1- 27: نمونه ای از یک موتور BLDC خطی

شکل 1- 28: اجزای مختلف موتور BLDC خطی الف) نمای سه بعدی ب) نمای دو بعدی

شکل 1- 29: موتور BLDC دو استوانه ای واجزای آن

شکل 1- 30: شمای کلی شبیه سازی شده در محیط سیمولینک متلب

شکل 1- 31: بلوک مربوط به تولید نیروی ضد محرکه

شکل 1- 32: بلوک مربوط به تولید و تغییر گشتاور

شکل 1- 33: تغییرات توان الکترومغناطیسی فاصله هوایی تحت شرایط بارزدایی

شکل 1- 34: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی فاصله هوایی تحت شرایط بارزدایی

شکل 1- 35: تغییرات سرعت محور تحت شرایط بارزدایی

شکل 1- 36: تغییرات جریان آرمیچر تحت شرایط نرمال

شکل 1- 37: تغییرات ولتاژ ترمینال تحت شرایط نرمال

شکل 1- 38: تغییرات ولتاژ ضد محرکه تحت شرایط نرمال

فهرست جداول

جدول 1- 1: مقایسه موتور BLDC با موتور DC و القائی