اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پایان نامه بررسی راهکارهای همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب وکار

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل: 1,348 کیلوبایت

چکیده: در محیط پر تلاطم کسب و کار امروز ، موفقیت سازمان ها در گرو جهت گیری همه بخشهای سازمان ، در راستای مسیر استراتژیک آن است. در چنین محیطی که بیشترین سرمایه گذاری سازمانها بر روی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد، سازمانها در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک خود چاره ای جز استفاده …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • همراستایی استراتژی کارآفرینی
  • فناوری اطلاعات
  • فناوری اطلاعات در کسب و کار
  • پروژه فناوری اطلاعات
  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • پایان نامه فناوری اطلاعات
  • پایان نامه آماده مدیریت
  • پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات
  • پایان نامه کسب و کار الکترونیکی
  • فناو

پایان نامه بررسی راهکارهای همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار به همراه پرسشنامه

چکیده:

در محیط پر تلاطم کسب و کار امروز ، موفقیت سازمان ها در گرو جهت گیری همه بخشهای سازمان ، در راستای مسیر استراتژیک آن است. در چنین محیطی که بیشترین سرمایه گذاری سازمانها بر روی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد ، سازمانها در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک خود چاره ای جز استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک ندارند و اینجاست که مفهوم همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار ( همسویی استراتژیک ) ، معنی پیدا می کند .

همسویی استراتژیک ، به بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوه ای شایسته و بهنگام و در توازن با استراتژی ها ، اهداف و نیاز های کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی استراتژیک ، وجود ارتباط مثبت و مؤثر بین استراتژی های رقابتی ، فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی را نشان می دهد و مدیرانی که در سازمانهایشان موفق به ایجاد همسویی استراتژی های کسب و کار وفناوری اطلاعات شده اند، تاکید می کنند که ایجاد یکپارچگی برای بقا و موفقیت سازمانها ضروری به نظر می رسد.

اما متاسفانه باوجود اینکه واژه همسویی استراتژیک از سال 1970 در محافل علمی خارج از کشور مطرح بوده است و تحقیقات مختلف نشان دهنده ارتباط بین همسویی استراتژیک و عملکرد سازمانی است، تاکنون این مطلب کمتر در سازمانها و محافل علمی کشورمان مورد توجه قرار گرفته است . پس امیدواریم که با ارائه این مقاله علاوه بر بیان مفاهیم مرتبط با همسویی استراتژیک و معرفی یکی از مشهورترین مدل های ارائه شده در زمینه همسویی استراتژیک، راهکار های عملی جهت سنجش میزان همسویی استراتژیک ارائه دهیم و زمینه را برای بحث بیشتر پیرامون این مقوله فراهم آوریم .در این مقاله ابتدا تعاریفی از همسویی استراتژیک ارائه می شود و پس از بیان تاریخچه و اهمیت این موضوع به ارائه مدلهایی در زمینه همسویی استراتژیک می پردازیم.در ادامه گامهای لازم برای رسیدن به همسویی استراتژیک، چالشهای رسیدن به همسویی و در نهایت مراحل رفع همسویی نداشتن استراتژیک را بیان می کنیم.

فرضیات تحقیق:

1- همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب وکار باعث افزایش توانمندی سازمان ها می شود.

2- توسعه همزمان استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب وکار دارای نقش حائز اهمیتی در بهبود فرایند استراتژیک دارد.

3- مدیران فناوری اطلاعات و مدیران بخش کسب و کار نقش تعیین کننده در همراستایی استراتژیک دارند.

فهرست مطالب:

چکیده:

فصل 1- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-4- اهداف تحقیق

1-5- سوالات تحقیق

1-6- فرضیات تحقیق

1-7- چارچوب نظری

1-8- تعاریف واژه ها

فصل 2- ادبیات و مستندات تحقیق

2-1- تعاریف همراستایی فن آوری اطلاعات با کسب و کار

2-2- مفهوم همراستایی استراتژیک فن آوری اطلاعات با کسب و کار

2-3- نقش فن آوری اطلاعات در عرصه کسب و کار

2-4- اهمیت و جایگاه همراستایی استراتژی فن آوری اطلاعات و کسب و کار

2-5- علل نیاز به همراستایی فن آوری اطلاعات و کسب وکار در سازمان

2-6- ابعاد و انواع همراستایی فن آوری اطلاعات و کسب و کار در یک سازمان

2-6-1- همراستایی راهبردی

2-6-2- همراستایی ساختاری

2-6-3- همراستایی فرهنگی

2-7- نیرو های سازمانی اثرگذار بر همراستایی

2-8- نیروهای ارتقا دهنده همراستایی

2-9- گامهای همراستایی فن آوری اطلاعات و کسب و کار سازمان

2-9-1- تعیین ارزشهای سازمان

2-9-2- رتبه بندی اولویت های ارزش های کسب و کار

2-9-3- تخصیص مجدد منابع به اولویتها

2-9-4- اطلاع رسانی وضعیت فعلی همراستایی در سازمان و ارائه برنامه ای برای افزایش آن

2-10- مدل های همراستایی استراتژیک

2-10-1- چارچوب ام آی تی 90

2-10-2- مدل MIT90

2-10-3- مدل همراستایی استراتژیک(SAM)

2-10-4- مدل همراستایی استراتژیک هندرسون و ونکاترامن

2-10-5- مدل جامع همراستایی استراتژیک (SAMM)

2-10-6- مدل همراستایی لوفتمن

2-10-7- تئو و آنگ

2-10-8- مدل بلوغ همراستایی فن آوری اطلاعات با کسب وکار

2-10-9- مدل عمومی مدیریت اطلاعات مائز

2-10-10- مدل همراستایی BITAM

2-10-11- مدل کلارک

2-10-12- مدل C4 همراستایی

2-10-13- مدل هو و هوآنگ

2-11- ارزیابی مدل ها و چارچوب های حوزه همراستایی

2-12- مشکلات و چالش های همراستایی استراتژیک فن آوری اطلاعات با کسب و کار

2-13- نقش و اهمیت همراستایی استراتژی ها برای توانمند سازی سازمان

2-14- مراحل توانمندسازی سازمان جهت برخورد با عدم همراستایی

2-14-1- کشف و شناسایی

2-14-2- اصلاح

2-14-3- پیشگیری

2-15- راهکارهای همراستایی استراتژی های فن آوری اطلاعات و کسب و کار جهت توانمندسازی سازمان

2-15-1- استفاده از مدل کارآمد جهت حاکمیت IT در سازمان ها

2-15-2- استفاده از استانداردهای فن آوری اطلاعات مناسب در سازمان ها

2-15-3- همراستایی کارکنان اجرایی و کارکنان اطلاعاتی در سازمان ها

2-15-4- استفاده از مدیران با تجربه و همکاری کارکنان با مدیران اطلاعاتی

2-15-5- ارزیابی فرآیند های کسب و کار و فرهنگ سازمانی

2-15-6- تحکیم ارتباطات در سطح مدیریت

2-15-7- استفاده از معماری سازمانی دقیق

2-15-8- سایر راهبردهای همراستایی استراتژیک فن آوری اطلاعات و کسب و کار

فصل 3- روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق

3-2- جامعه آماری

3-3- نمونه و روش نمونه گیری

3-4- روش گردآوری اطلاعات

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات

3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها

فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق

4-2- یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق

فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری

5-2- پیشنهادات

فهرست جداول

فهرست شکل ها