اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی

فرمت فایل دانلودی: .doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 84

حجم فایل: 936 کیلوبایت

پروژه کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی، چکیده: فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می کند از این رو هدف این برنامه ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به عنوان زیربنا به بستر تحول است. قدرت فرهنگ با میزان …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • فرهنگ سازمانی
  • اثر بخشی سازمانی
  • بهره وری در سازمان
  • اهداف سازمانی
  • دانلود پایان نامه
  • دانلود پروژه
  • پروژه مدیریت بازرگانی
  • پایان نامه مدیریت بازرگانی
  • تاثیر فرهنگ سازمانی
  • پیشبرد اهداف سازمانی

چکیده:

فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می کند از این رو هدف این برنامه ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به عنوان زیربنا به بستر تحول است. قدرت فرهنگ با میزان تأثیر و نفوذ آن بر رفتار سازمانی تعیین می گردد. میزان قدرت و اقتدار فرهنگهای سازمانی را می توان بر حسب دو معیار بسیار مهم الف) تعداد اعضای متعهد به ارزشهای غالب و ب) میزان تعهد اعضاء به ارزشهای غالب سازمانی تعیین کرد. عوامل متعددی در درون سازمان و بیرون سازمان وجود دارد که بر قدرت سازمان تأثیر می گذارند و میزان قدرت و ضعف آن را تعیین می کنند. افزایش تلاطم محیطی، فضای آکنده از تغییر، تحول، دگرگونی و عدم اطمینان را به وجود آورده است. در گذشته، شایستگی مدیران و اثربخشی آنها در گرو توانایی ها و مهارتهایی خاص بود، اما اکنون عوامل بیش از اینها وجود دارد که می توانند بر اثربخشی سازمان مؤثر باشند.

این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر پیشیرد اهداف سازمانی به روش کتابخانه ای و اسناد تهیه شده است می کوشد تا با بررسی ادبیان و مبانی موجود در این خصوص بتواند راهکارهای لازم در جهت پیشبرد اهداف سازمانی بواسطه فرهنگ سازمانی قوی را تبیین نماید.

فهرست مطالب:

چکیده

فصــل اول:

1-1-مقدمه

1-2-طرح و بیان مسئله

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

2-4-1- اهداف فرعی

1-5- سئوالات تحقیق

1-6-1- سئوال اصلی

1-6-2- سئوال فرعی

1-7- متغیر تحقیق

1-8- ساماندهی تحقیق

فصـل دوم:

2-1- پیشینه تحقیق

2-2- ادبیات تحقیق

2-2-1- مقدمه

2-2-2- تغییر فرهنگ سازمان

2-3- مفهوم فرهنگ سازمانی

2-3-1- اهمیت فرهنگ سازمانی

2-3-2- تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی

2-3-3-مؤلفه های فرهنگ سازمانی

2-3-5-فرهنگ غالب و خرده فرهنگ های سازمان

2-3-6-حفظ و نگه داری فرهنگ سازمانی

2-3-7-شیوه ی فراگیری فرهنگ

2-3-8- فرهنگهای قوی

2-3-9-مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی

2-3-10-قدرت فرهنگ

2-4-نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش سازمانی

2-4-1-نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش

2-4-2-موانع فرهنگ سازمانی تبادل دانش

2-4-3-عوامل تسهیل کننده تبادل دانش و چگونگی تغییر فرهنگ سازمانی در راستای تبادل دانش

2-5-نقش فرهنگ سازمانی در تدوین استراتژی سازمان

2-5-1-تعریف استراتژی

2-5-2-انواع چهارگانه سازمانهای استراتژیک

2-5-3- استراتژی و فرهنگ

2-6-بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی منابع انسانی

2-6-1-فرهنگ سازمانی

2-6-2-اثربخشی

2-7- تحلیل رابطه توانمندی و خلاقیت نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی

2-7-1- توانمندسازی کارکنان

2-7-2-فرهنگ سازمانی

2-7-3-خلاقیت

2-8-تأثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری

2-8-1-نقش فرهنگ

2-8-3-چگونه فرهنگ بر بهره وری تأثیر می گذارد؟

فصـل سـوم:

3-1- روش پژوهش

3-2- ابزارپژوهش

فصـل چـهارم:

4-1- بحث

4-2- نتیجه گیری

4-3-پیشنهادات

4-3-1- پیشنهادات برگرفته از تحقیق

4-3-2-پیشنهاد برای تحقیقات آتی

4-4- محدودیت های تحقیق

منابع و ماخذ