اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

رابطه مدیریت استعداد با رضایت شغلی

فرمت فایل دانلودی: .rar

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 2,576 کیلوبایت

مقاله مدیریت، نمونه اماری پژوهش 150 مدیر و 310 تن از کارکنان برای مطالعه هستند. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای تحلیل داده های مدل از نرم افزار spss استفاده شد. هدف از این پژوهش مشخص نمودن رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی در شرکت نفت و گاز کارون است. یافته

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • مدیریت استعداد
  • رضایت شغلی
  • دانلود مقاله
  • مقاله مدیریت
  • دانلود تحقیق
  • تحقیق رشته مدیریت
  • رضایت کاری
  • مقاله رضایت شغلی
  • مقاله مدیریت استعداد

چکیده:

نمونه آماری پژوهش 150 مدیر و 310 تن از کارکنان برای مطالعه هستند. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای تحلیل داده های مدل از نرم افزار spss استفاده شد. هدف از این پژوهش مشخص نمودن رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی در شرکت نفت و گاز کارون است. یافته های پژوهش ارتباط معنی داری بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی نشان می دهد.

این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی 1392) ارائه شده و حاوی 9 صفحه می باشد.