اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

مقاله ترجمه شده: توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکر

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: zip

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 287 کیلوبایت

مقاله ترجمه شده

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • مقاله ترجمه شد
  • توانمندسازی سازمانی
  • روانی
  • مدیریت منابع انسانی
  • عملکرد

ین مقاله در سال 2012 در مجله معتبر به چاپ رسیده و در سات امرالد قابل دسترس است: چکیده بدین شرح است: توانمندسازی سازمانی و روانی (روان¬شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

هدف- این مقاله با هدف شفاف¬سازی مفهوم توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع¬انسانی و عملکرد نوشته شده است.

طرح /روش¬شناسی/رویکرد- بررسی¬ای از 211 تن از کارمندان 30 هتل مجلل و گران در لیتوانی که به¬طور مستقیم با مشتریان در ارتباط بودند، به¬منظور مطالعه¬ی توانمندسازی سازمانی، به عنوان مجموعه-ای از فعالیتهای مدیریت منابع انسانی (HRM)، و ارتباط آن با نگرش¬ها و رفتار کارمند انجام شد.

نتایج- بین توانمندسازی سازمانی به عنوان مجموعه¬ای از فعالیت¬های HRM و توانمندسازی روانی(روان¬شناختی) به عنوان یک نگرش کاری، تمایزاتی قائل شده و نقش هر دو در ارتباط بین HRM و عملکرد تعریف شده است. توانمندسازی سازمانی به¬طور مثبت با توانمندسازی روانی، رضایت شغلی و تعهد مؤثر مرتبط شده است. همچنین به این نتیجه رسیدیم که توانمندسازی روانی و تعهد مؤثر، تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری¬گرا را تعدیل میکند.

محدودیتها/ کاربردهای تحقیق-داده ها از یک صنعت واحد در لیتوانی جمع آوری شدند بنابراین، تحقیقات بیشتری در دیگر صنایع خدماتی نیاز است تا بتوان کاربرد مدل پیشنهاد شده¬ی توانمندسازی – عملکرد را در صنایع دیگر تعمیم بخشید.

کاربردهای عملی- در بافتهای هتلهای مجلل، که کاهش جابجایی کارمند و بهبود کیفیت خدمت، امری حیاتی است، توانمندسازی سازمانی قادر به بهبود رضایت شغلی کارمند، تعهد، توانمندسازی روانی و رفتار مشتری گرا است.

اصالت/ارزش- این مقاله، شواهد تجربه ای از تأثیر مثبت راهکارهای مفروض HRM کارمند (توانمندسازی سازمانی) بر نتایج عملکرد منابع انسانی- نگرشهای کارمند (توانمندسازی روانی، رضایت شغلی، تعهد مؤثر) و رفتار مشتری گرا ارائه میدهد.