اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پروژه کارشناسی بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

این فایل حاوی بیش از 90 صفحه از پروژه در مقطع کارشناسی می باشد دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی (لیسانس) می توانند از این فایل استاندارد و ویرایش شده استفاده نمایند

دسته: مدیریت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 242 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 91

 • پروژه کارشناسی بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان
 • پروژه کارشناسی پروژه تعهد سازمانی پروژه قصد ترک سازمان
 • تعهد سازمانی
 • ابعاد تعهد سازمانی
 • تعهد نسبت به مشتری
 • تعهد مستمر
 • تعهد تکلیفی
 • عوامل موثر بر تعهد سازمانی
 • نتایج تعهد سازمانی
 • عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی
 • فواید بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 • تعهد نسبت به سازمان
 • تعهد نسبت به خود
 • تعهد نسبت به افراد و گروهای کاری
 • الگوی های تعهد سازمانی

این فایل حاوی بیش از 90 صفحه از پروژه در مقطع کارشناسی می باشد. دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی (لیسانس) می توانند از این فایل استاندارد و ویرایش شده استفاده نمایند.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

سوالات تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

مدل مفهومی و فرضیات تحقیق

تعریف واژگان

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مطالعات نظری تعهد سازمانی

مقئمه

تعهد سازمانی

ابعاد تعهد سازمانی

تعهد نسبت به مشتری

تعهد مستمر

تعهد تکلیفی

عوامل موثر بر تعهد سازمانی

نتایج تعهد سازمانی

عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی

فواید بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

تعهد نسبت به سازمان

تعهد نسبت به خود

تعهد نسبت به افراد و گروهای کاری

الگوی های تعهد سازمانی

دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی

عوامل موثر بر تعهد سازمانی

بخش دوم -مطالعات نظری ترک سازمان

مقدمه

ابعاد ترک خدمت

نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل

بخش سوم -پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش و ابزار گردآوری داده ها

آزمون های ابزار

روش تحلیل داده ها

ابزارتحلیل

فصل چهارم: تجریه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

تجزیه و تحلیل سئوالات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه

آزمون میانه وستنبرگ مود برای هر کدام از متغیرها در دو حیطه صف و ستاد

آزمون میانه در مورد تعهد سازمانی در دو حیطه صف و ستاد

آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

منابع

تعداد صفحات:91

فرمت فایل: doc و قابل ویرایش