اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد که حاوی 20 سوال می باشد و 4 بعد اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار می دهد ابعاد مورد سنجش شامل استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تمایل به ماندن می باشد طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده استفرمت doc و قابل ویرایش

دسته: مدیریت

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 18 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 3

  • پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان
  • پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان
  • پرسشنامه استاندارد
  • پرسشنامه
  • استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد که حاوی 20 سوال می باشد و 4 بعد اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار می دهد. ابعاد مورد سنجش شامل استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تمایل به ماندن می باشد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است

فرمت: doc و قابل ویرایش