اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

ترجمه مقاله توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تک مرحله ای تک فاز

توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تک مرحله ای تک فازچکیدهدر این مقاله توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تک مرحله ای تک فاز مرور می شود توپولوژیهای بحث شده در این مقاله مربوط به مبدل های ACDC و ACAC می باشند که بر اساس فرکانس خروجی منبع AC، حضور خازن لینک DC و نوع کنترل استفاده شده (رزونانسی یا مدولاسیون پهنای پالس) طبقه بندی می شوند اصول عملک

دسته: برق

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 863 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 34

  • ترجمه مقاله توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تک مرحله ای تک فاز
  • توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تک مرحله ای تک فاز
  • چکیده
  • در این مقاله توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تک مرحله ای تک فاز مرور می شود توپولوژیهای بحث شده در این مقاله مربوط به مبدل های ACDC و ACAC می باشند که بر اساس فرکانس خروجی منبع AC، حضور خازن لینک DC و نوع کنترل استفاده شده (رزونانسی یا مدولاسیون پهنای پالس) طبقه بندی می شوند اصول عملک

توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تک مرحله ای تک فاز

چکیده:

در این مقاله توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تک مرحله ای تک فاز مرور می شود. توپولوژیهای بحث شده در این مقاله مربوط به مبدل های AC-DC و AC-AC می باشند که بر اساس فرکانس خروجی منبع AC ، حضور خازن لینک DC و نوع کنترل استفاده شده (رزونانسی یا مدولاسیون پهنای پالس) طبقه بندی می شوند. اصول عملکرد کلی و نقاط قوت و ضعف مبدلها (کانورترها) که نویسنگان در دهه گذشته بررسی کرده اند، به تفصیل بحث می شود و مناسب بودن آنها در کاربردهای عملی بیان می شود. با توجه به محدودیتهای طراحی عملی، ممکن است بطور مؤثری تعداد زیادی از توپولوژیهای مبدل تک مرحله در رنج وسیعی از کاربردها بکارگیری شوند.

کلمات کلیدی: مبدلهای AC-AC ، مبدلهای AC-DC ، کاهش هارمونیک، اصلاح ضریب توان (PFC) ، کیفیت توان، مبدلهای تک مرحله، منابع تغذیه مد سوئیچی.