اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

ترجمه مقاله مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی

مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقاییچکیدهدر این مقاله مقایسه بین اینورهای سه سطحی و اینورترهای نه سطحی تغذیه کننده درایو موتور القایی بیان می شود یک مبدل منبع ولتاژ (VSI) مرسوم تغذیه کننده درایو موتور القایی، با استفاده از نرم افزار MatlabSimulink مدلسازی و شبیه سازی می شود و نتایج ارائه می شود همچنین اینورتر نه

دسته: برق

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 461 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

  • ترجمه مقاله مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی
  • مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی
  • چکیده
  • در این مقاله مقایسه بین اینورهای سه سطحی و اینورترهای نه سطحی تغذیه کننده درایو موتور القایی بیان می شود یک مبدل منبع ولتاژ (VSI) مرسوم تغذیه کننده درایو موتور القایی، با استفاده از نرم افزار MatlabSimulink مدلسازی و شبیه سازی می شود و نتایج ارائه می شود همچنین اینورتر نه

مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی

چکیده

در این مقاله مقایسه بین اینورهای سه سطحی و اینورترهای نه سطحی تغذیه کننده درایو موتور القایی بیان می شود. یک مبدل منبع ولتاژ (VSI) مرسوم تغذیه کننده درایو موتور القایی، با استفاده از نرم افزار Matlab/Simulink مدلسازی و شبیه سازی می شود و نتایج ارائه می شود. همچنین اینورتر نه سطحی شبیه سازی می شود و نتایج مربوطه ارائه می گردد. طیف های تحلیل فوریه سریع (FFT) برای خروجیها برای مطالعه و بررسی کاهش هارمونیکها تحلیل می شوند.

کلمات کلیدی: موتور القایی، اینورتر چند سطحی، مبدل منبع ولتاژ، Matlab/Simulink