اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

فصل 2 مقاله مدیریت: تعهد سازمانی

مقاله رشته مدیریت مبانی نظری آماده فصل 2 مقاله مدیریت 50 صفحه مبانی نظری تعهد سازمانی

دسته: مدیریت

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 388 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 50

  • فصل 2 مقاله مدیریت: تعهد سازمانی
  • تعهد سازمانی،
  • فصل 2 مقاله،
  • مقاله مدیریت،
  • مقاله تعهد سازمانی

فهرست مطالب فصل دوم (مبانی نظری و ادبیات تحقیق):

مقدمه

مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی

نظریه های مربوط به تعهد سازمانی

نظریه مزیتهای جانبی بکر

نظریه یا مدل تعهد سازمانی استیرز

الگوی عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهد سازمانی (استیرز و همکاران)

الگوی تعهد سازمانی ماتیو و زاجاک

مدل سه بخشی تعهد سازمانی مایر و آلن

مدل تبادل

مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی

دیدگاه ریچرز

دیدگاه بکر و بیلینگز

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟

الگوی چند بعدی:

مدل اریلی و چتمن

مدل آلن و مایر

مدل آنجل و پری

مدل مایر و شورمن

مدل پنلی و گولد

دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی

بازنگری تحقیقات انجام شده در داخل کشور

بازنگری تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

منابع کامل این فصل آورده شده است