اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2022 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 95

  • ابعاد توانمندسازی
  • فرآیند توانمندسازی
  • مدلهای توانمندسازی
  • توانمندسازی کارکنان سازمان
  • فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان
  • دانلود پایان نامه توانمندسازی
  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • دانلود پایان نامه رشته مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان

* آپدیت دوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد:

1.توانمندسازی کارکنان 60 اسلاید

2.فرآیند توانمند سازی منابع انسانی سازمان 38 اسلاید

چکیده:

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجربه بالندگی نیروی انسانی درسازمان میگردد.توانمندسازی یک حرکت دایمی است واهمیت آن همواره روبه افزایش است چراکه اساس توسعه درکسب وکارهای امروز-همگام بودن باتغییرات اجتماعی-دستاوردهای تکنولوژی وتقاضاهای محیط رقابتی میباشد.سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانندبهترین استفاده ازتکنولوژی پیشرفته راارایه دهندونواوریهارابیابندوبتوانند محصولات وخدمات خودرابهبود ببخشند.( اسمیت ،2000،14).چارلزهندی(1995 )متذکرمی شود که منابع مرسوم وسنتی ثروت(زمین-موادخام-تکنولوژی وحتی کارگران غیرماهر)را درمواقع لازم میتوان خرید .عاملی که بدون آن نمیتوان کارکرد نیروی انسانی توانمند است که می تواندازهمه این منابع برای دستیابی به بهترین مزایا به راحتی استفاده کند.هدف توانمندسازی این است که مغزهای افراد راهمانند بازوانشان به کار بیاندازد .

توانمندسازی اشاره به یک حس درونی درافراد دارد که باعث میشود آنان به طور مستقل تصمیماتی را درفرایند کاری خویش اتخاذ نمایند.(مایک وان و لوری توماس،1995،5)توانمندسازی ابزاری ست برای باز گذاشتن دست کارکنان به گونه ای که آنها بتوانند برای آنچه که فکر می کنند بهترین است بدون ترس از وتوشدن توسط رؤسایشان از آزادی عمل برخوردار گردند. کارکنان توانمند با بهره گیری ازپنج بعد اصلی توانمندسازی(خوداثر بخشی.خودسازمانی . تاثیر گذاری . معنی دار بودن . اعتماد )قادر خواهند بود سازمانها را از بحرانها نجات دهندو برای آنها فرصتهای طلایی در کسب و کار ایجاد نمایند(وتن وکمرون،1378،33)با توجه به آنچه گفته شد توانمندسازی ابزار بسیار مهمی برای توسعه منابع انسانی است .

نیروی کار جدید ظرفیت و استعدادی فوق العاده برای رشد وتوسعه دارد اما برای اینکه سرنوشت خود را در اختیار داشته باشد بی قرار وناشکیبااست(بلانچارد،1379،14)بنابر این لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خود مدیریتی باشند باعث شده که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک پارادایم جدید بسیاری از صاحبنظران مدیریت را به خود جلب کند (توماس ویل هاوس،1990،677)این صاحبنظران معتقدند که از مزایای توانمندسازی هم کارکنان وهم مدیران منتفع خواهند شد.از سوی دیگر توانمندسازی باپرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکس العمل سریعتر و مناسبتری نشان دهند بعلاوه در عصر حاضرتوانمندی به عنوان ابزاری شناخته شده است که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را به طور کارامد اداره کنند.(جزینی ،1385،7)

کلمات کلیدی:

ابعاد توانمندسازی

فرآیند توانمندسازی

مدلهای توانمندسازی

توانمندسازی کارکنان سازمان

فهرست مطالب

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

پیشینه تحقیق

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق

تعاریف ومفاهیم توانمندسازی

دلایل توانمندسازی

مزایای توانمندسازی

فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی

دیدگاههای مختلف توانمندسازی

دیدگاه عقلانی

دیدگاه انگیزشی

دیدگاه فوق انگیزشی

دیدگاه سیستمی

مدلهای توانمند سازی

مدلهایی که بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاکید دارند

مدلهای اقتضایی

ابعاد توانمندسازی

خود اثر بخشی

خود سازمانی

پذیرفتن شخصی نتیجه

معنی دار بودن

اعتماد

عوامل روانشناختی توانمندسازی

احساس شایستگی

احساس داشتن حق انتخاب

احساس مؤثربودن

احساس معنی دار بودن

احساس داشتن اعتماد به دیگران

ویژگیهای سازمان توانمند

متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد

ویژگیهای شخصیتی و فردی

ویژگیهای گروه کاری

ویژگیهای ساختاری اجتماعی واحد کار

فرایند توانمندسازی

روشهای توانمند سازی

تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان

تعهددرنوآوری برای روشهای انجام کار

تغییر در مسوولیتها

تغییر در یادگیری

پیامدهای توانمند سازی

نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی

نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی

نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی

گروه و توانمند سازی

سبک رهبری متناسب با توانمند سازی

نظارت بر توانمند سازی

فرهنگ توانمند سازی

توانمند سازی افراد و مدیران

توانمند سازی و رضایت شغلی

توانمند سازی وفشار عصبی

منابع