اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

تاثیرات سازمانی بر یک پروژه و حوزه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

دسته: دکترا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 219 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 68

  • مدیریت پروژه
  • استاندارد PMBOK
  • تاثیرات سازمانی بر یک پروژه
  • حوزه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK
  • تاثیرات سازمانی بر یک پروژه و حوزه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK
  • دانلود پایان نامه استاندارد PMBOK
  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • دانلود پایان نامه رشته مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

تاثیرات سازمانی بر یک پروژه و حوزه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

چکیده:

معمولأ پروژه ها بخشی ازیک سازمان می باشند که این سازمان نسبت به خود پروژه وسیع تر و گسترده تر است .حتی وقتی محیط اجرایی در سازمانی وسیع و مشخص می باشد کماکان تحت تاثیر سازمان (ویا سازمانهای) برپا کننده خود قرار دارد. همچنین میزان رشد و بالندگی یک سازمان مشخص از نقطه نظر فرهنگ سبک ، ساختار سازمانی و سیستم مدیریت دفتر مدیریت آن می تواند بر پروژه موثر باشد. [1],[5]

در استاندارد PMBOK مدیریت پروژه به 9 حوزه تقسیم می شود که عبارتند از:

1-مدیریت یکپارچگی، 2-مدیریت محدوده، 3-مدیریت زمان، 4-مدیریت هزینه، 5-مدیریت کیفیت، 6-مدیریت نیروی انسانی، 7-مدیریت ارتباطات،8- مدیریت ریسک، 9-مدیریت تدارکات

در ذیل به شرح مختصری از هریک از این حوزه ها می پردازیم. در این استاندارد بیان شده است که هر یک از حوزه های فوق از فرآیندهایی تشکیل شده اند که این فرآیند ها هریک دارای ورودی ها، ابزار و تکنیک ها و خروجی هایی می باشند.در ذیل به مختصراز هریک از ورودی ها ، ابزارو تکنیک ها و خروجی های هر حوزه نیز نام برده شده است.[1],[5]

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه

استاندارد PMBOK

تاثیرات سازمانی بر یک پروژه

حوزه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

فهرست مطالب

تاریخچه مدیریت پروژه

مقدمه

پروژه

منشورپروژه

شرح قدم به قدم جزییات پیشرونده یک طرح

توصیف محصول

مدیریت پروژه

رابطه با دیگر جنبه های مدیریت پروژه

برنامه

زیر پروژه

مدیریت سرمایه

بیانیه محدوده

ساختار شکست کار

WBSپیمانی

ساختار شکست سازمانی

ساختار شکست منابع

ساختار شکست پروژه

زمینه مدیریت پروژه

فاز پروژه

اقلام قابل عرضه پروژه

فهرست مطالب

چرخه حیات پروژه

سهامداران

تاثیرات سازمانی

سیستم سازمانی

سبک ها و فرهنگ های سازمانی

ساختار سازمانی

مهارت های کلیدی مدیریت عمومی

تاثیرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی

فرایند های مدیریت پروژه

گرو ه های فرآیندی

کنش های فرآیندی

بازنمایی فرایندهای مدیریت پروژه

حوزه های مدیریت پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت محدوه پروژه

مدیریت زمان پروژه

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت منابع انسانی پروژه

مدیریت ارتباطات پروژه

مدیریت ریسک پروزه

مدیریت تدارکات پروژه

منابع