اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

مقاله با موضوع شناسایی و رتبه بندی ویژگی های رهبری دانش آفرین

مقاله با موضوع شناسایی و رتبه بندی ویژگی های رهبری دانش آفرین، در قالب pdf و در 16 صفحه

دسته بندی: مدیریت » مدیریت دانش

  • مقاله
  • موضوع
  • شناسایی
  • رتبه بندی
  • ویژگی
  • رهبری
  • دانش آفرین
  • pdf

مقاله با موضوع شناسایی و رتبه بندی ویژگی های رهبری دانش آفرین

در قالب pdf و در 16 صفحه